Αθηαίνου, ιστορία και πολιτισμός

Ο Γιάννης K. Λάμπρου ετοιμάζει μια νέα μονογραφία, με θέμα την γενέτειρά του, Αθηαίνου.