Γιάννης Κ. Λάμπρου

Ο Γιάννης Κ. Λάμπρου γεννήθηκε στην κωμόπολη Αθηαίνου της Κύπρου το 1939. Είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία μέσης παιδείας της Κύπρου και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Εργασίες του, φιλολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτικού περιεχομένου, έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες, καθώς και στα συλλογικά έργα Η διδασκαλία του λογοτεχνικού βιβλίου στο Γυμνάσιο και Σχέδια διδασκαλίας σε φιλολογικά μαθήματα, των οποίων και επιμελήθηκε την έκδοση. Αυτοτελή έργα του: "Οι κιρατζήδες της Αθηαίνου και οι συνεχιστές της παράδοσής τους" (ανάτυπο από το περιοδικό Επιστημονική Επετηρίς της Κυπριακής εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, τόμος Δ', Λευκωσία 1999), Ο αγιογράφος Καλλίνικος Σταυροβουνιώτης, Λευκωσία 2003, Ιστορία του Κυπριακού: τα χρόνια μετά την ανεξαρτησία 1960-2004, Λευκωσία 2004, "Μελής Ζαχαριάδης, ο ιδρυτής της Π.Ε.Κ." (ανάτυπο από το περιοδικό Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τόμος 33, Λευκωσία 2007). Αυτό τον καιρό ετοιμάζει έκδοση για την ιστορία και τον πολιτισμό της κωμόπολης της Αθηαίνου.